Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3104/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 08/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3104/TCT-ĐTNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi  

Công ty công nghiệp bao bì Ngai Mee.
(Kcn Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai)

Tổng cục Thuế đã nhận được công văn số 0841/CVNM ngày 15/8/2005 của Công ty công nghiệp bao bì Ngai Mee về việc thực hiện ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các trường hợp ưu đãi miễn giảm thuế TNDN mới cao hơn mức ưu đãi doanh nghiệp đang được hưởng trước ngày 01/01/2004. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế TNDN sửa đổi, bổ sung thực hiện từ ngày 01/01/2004 và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính, thì: trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này cho Khoảng thời gian ưu đãi còn lại.
Hiện nay, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc áp dụng ưu đãi theo quy định trên đây.
Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Giấy phép Đầu tư đã cấp.
Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 3104/TCT-ĐTNN ngày 08/09/2005 của Tổng cục thuế về việc thực hiện ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các trường hợp ưu đãi miễn giảm thuế TNDN mới cao hơn mức ưu đãi doanh nghiệp đang được hưởng trước ngày 01/01/2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.469

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!