Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3078 TCT/DNK ngày 21/09/2004 của Tổng cục thuế về việc xét ưu đãi đầu tư theo Luật KKĐTTN cho Công ty CP-ĐT-TM-XNK Thành Phát

Số hiệu: 3078TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 21/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3078 TCT/DNK
V/v xét ưu đãi đầu tư theo Luật KKĐTTN cho Công ty CP-ĐT-TM-XNK Thành Phát

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2004

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời Công văn số 1131 CT/THĐT ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Cục thuế hỏi về việc xét miễn, giảm thuế theo Luật KKĐTTN cho Công ty CP-ĐT-TM-XNK Thành Phát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điểm 1.1, Mục II, Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật KKĐTTN thì: Trường hợp Công ty CP-ĐT-TM-XNK Thành Phát được thành lập từ năm 2002 với Ông Lê Văn Trọng là người có số vốn góp cao nhất đồng thời cũng là Giám đốc của Công ty TNHH TM Vạn Lộc hoạt động cùng ngành nghề, trên cùng địa bàn đã thành lập từ năm 1999 và đã được hưởng ưu đãi thuế theo diện cơ sở mới thành lập thì Công ty CP-ĐT-TM-XNK Thành Phát không thuộc đối tượng được xét ưu đãi thuế theo diện cơ sở mới thành lập.

- Theo quy định tại Điểm 1 Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 bãi bỏ các quy định ưu đãi về thuế suất, về miễn, giảm thuế TNDN tại các Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999, số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật KKĐTTN.

Do đó, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2004, trường hợp Công ty CP-ĐT-TM-XNK Thành Phát có dự án kinh doanh hàng hoá có mức xuất khẩu đạt trên 30% tổng giá trị hàng hoá SXKD trong năm tài chính không được xét miễn, giảm thuế theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999. Công ty chỉ được xét miễn, giảm thuế TNDN nếu có mức xuất khẩu đạt trên 50% tổng giá trị hàng hoá SXKD trong năm tài chính theo quy định tại Điểm 1, Mục 1, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN.

Ngoài các ưu đãi về thuế suất, miễn, giảm thuế TNDN thì Công ty vẫn được hưởng các ưu đãi khác (nếu có) tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do UBND tỉnh đã cấp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3078 TCT/DNK ngày 21/09/2004 của Tổng cục thuế về việc xét ưu đãi đầu tư theo Luật KKĐTTN cho Công ty CP-ĐT-TM-XNK Thành Phát

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.083

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113