Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 293/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 293/CP-QHQT
V/v sử dụng vốn vay Chương trình Phát triển ngành nông nghiệp (vay vốn ADB)

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Tài chính,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5321 BKH-KTĐN ngày 29 tháng 8 năm 2003); ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 10518/TC-TCĐN ngày 9 tháng 10 năm 2003) về việc sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) của Chương trình Phát triển ngành nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính tiếp nhận số vốn vay được giải ngân từ khoản vay 1972-VIE (SF), đưa vào ngân sách Nhà nước để hỗ trợ đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình đầu tư cho khoa học, công nghệ nông nghiệp và khuyến nông để thực hiện các cam kết của khoản vay chương trình Phát triển ngành nông nghiệp phù hợp với kế hoạch hàng năm đã được Chính phủ phê duyệt.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng danh mục các dự án đầu tư cho lĩnh vực khoa học, công nghệ nông nghiệp và khuyến nông bằng nguồn vốn vay được giải ngân từ khoản vay 1972-VIE (SF) trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hàng năm cân đối bố trí kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoặc vốn hành chính sự nghiệp từ nguồn vốn được giải ngân của khoản vay 1972-VIE (SF) để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt theo quy định hiện hành./.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 293/CP-QHQT ngày 01/03/2004 ngày 01/03/2004 của Chính phủ về việc sử dụng vốn vay Chương trình phát triển ngành nông nghiệp (vay vốn ADB)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.235

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!