Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2915/BNN-TCTL về chủ trương đầu tư xử lý sạt lở một số đoạn đê sông Thương tỉnh Bắc Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2915/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 10/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2915/BNN-TCTL
V/v chủ trương đầu tư xử lý sạt lở một số đoạn đê sông Thương tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 6562/VPCP-KTN ngày 20/9/2011 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trình Chính phủ xin chủ trương và xử lý sạt lở, tu bổ đê sông Thương các đoạn K2 - K3+500 đê Tả Thương; K2 - K3 và K30+750 - K31+750 đê Hữu Thương tại văn bản số 2058/TTr-UBND ngày 9/9/2011. Sau khi giao cơ quan chức năng đi kiểm tra thực địa khu vực sạt lở theo báo cáo của Tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Các đoạn đê: Hữu Thương từ K2+200 - K2+500 thuộc địa phận xã Hợp Đức huyện Tân Yên; từ K30+800 - K31+100 thuộc xã Song Mai thành phố Bắc Giang; đê Tả Thương các đoạn K2+600 - K2+800 và K3+300 - K3+500 thuộc xã Xuân Hợp huyện Lạng Giang là các đoạn đê xung yếu, bãi sông hẹp, hiện đang có diễn biến sạt lở nguy hiểm, vị trí sạt lở cách chân đê 10 - 30m uy hiếp sự an toàn đê điều.

Theo quy định tại Quy chế sạt lở bờ sông, bờ biển ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 4/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất chủ trương lập dự án đầu tư xử lý tại các đoạn đang có diễn biến sạt lở nói trên để đảm bảo an toàn đê điều. Trong khi chưa triển khai xử lý sạt lở bằng biện pháp công trình, đề nghị Tỉnh chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến, xử lý bước đầu để hạn chế sạt lở bảo đảm an toàn đê điều trong khu vực.

2. Đối với các khu vực còn lại theo đề nghị của Tỉnh (ngoài các đoạn đã nói ở trên): Nhiều đoạn đê sát sông hoặc bãi hẹp, tuy nhiên hiện chưa có diễn biến sạt lở nguy hiểm. Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến và xử lý kịp thời sạt lở theo quy định tại Quy chế xử lý sạt lở bờ sông bờ biển; huy động các nguồn vốn hợp pháp của tỉnh hoặc từ các chương trình mục tiêu khác để xử lý sạt lở, khơi thông dòng chảy và tu bổ đê đảm bảo an toàn đê điều. Ngoài ra, đề nghị Tỉnh khẩn trương chỉ đạo ngăn chặn việc khai thác cát sỏi trái phép gây nguy cơ sạt lở, mất an toàn đê điều.

Chủ trương tách thành 2 dự án theo đề nghị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ KH&ĐT, Tài chính;
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VT, TCTL (VT, ĐĐ3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2915/BNN-TCTL về chủ trương đầu tư xử lý sạt lở một số đoạn đê sông Thương tỉnh Bắc Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.893

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199