Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2903/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2903/TCT-PCCS
V/V: ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty cổ phần SXKD XNK Vĩnh Long
- Cục thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 10/CV-CTCPVL ngày 5/7/2005 của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh XNK Vĩnh Long đề nghị xét miễn giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp mới thành lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cục thuế Vĩnh Long có công văn số 01/CT-THDT ngày 5/1/2005 gửi Tổng cục thuế hỏi ưu đãi đối với Công ty cổ phần SXKD XNK Vĩnh Long. Theo báo cáo của Cục thuế thì Công ty thuộc trường hợp nêu tại Điểm 6.1.2 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các trường hợp cơ sở kinh doanh thành lập không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

Nay theo báo cáo của Công ty cổ phần SXKD XNK Vĩnh Long khẳng định là cơ sở thành lập mới hoàn toàn từ dự án đầu tư và không thuộc các trường hợp nêu tại Điểm 6.1.2 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 nêu trên. Đề nghị Cục thuế kiểm tra lại các điều kiện, nếu đúng như báo cáo của Công ty thì Công ty sẽ được hưởng ưu đãi miễm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở mới thành lập từ dự án đầu tư. Trường hợp Công ty cố tình kê khai sai đối tượng để được hưởng ưu đãi miễm giảm thuế thì sẽ bị truy thu và xử phạt đối với hành vi trốn thuế theo quy định tại Điểm 1 Mục IV phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2903/TCT-PCCS ngày 24/08/2005 về việc nghị xét miễn giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp mới thành lập do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.881

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!