Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 288/BGTVT-KCHT về việc thỏa thuận mở điểm đấu nối từ công trình thuỷ điện Đakrông 1 vào đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 288/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 14/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 288/BGTVT-KCHT
V/v: Thỏa thuận mở điểm đấu nối từ công trình thuỷ điện Đakrông 1 vào đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Cục Đường bộ Việt Nam.

 

Phúc đáp đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 3436/UBND-CN ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc cho phép đấu nối đường vào công trình thuỷ điện Đakrông 1 vào đường Hồ Chí Minh; công văn số 5449/CĐBVN-GT ngày 26/12/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam, công văn số 1823/SGTVT-KH ngày 30/12/2008 của Sở GTVT Quảng Trị, công văn số 1246/CV-PC3I-4 ngày 23/12/2008 (kèm theo hồ sơ các vị trí đề nghị được mở điểm đấu nối) của Công ty Cổ phần đầu tư điện lực 3.

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về cho phép mở 05 điểm đấu nối từ công trình thuỷ điện Đakrông 1 vào đường Hồ Chí Minh như sau:

a, Các điểm đấu nối phục vụ khai thác, sử dụng công trình thuỷ điện Đakrông 1 (tại 02 vị trí):

- Km286+752 (bên phải tuyến).

- Km291+460 (bên phải tuyến).

b, Các điểm đấu nối tạm thời phục vụ thi công công trình thuỷ điện Đakrông 1 (tại 03 vị trí):

- Km289+413 (bên trái tuyến).

- Km 289+628 (bên phải tuyến).

- Km291+263 (bên phải tuyến).

2. Chủ dự án phải có thiết kế kỹ thuật các điểm đấu nối phù hợp với TCVN4054-2005 (Đường ô tô - yêu cầu thiết kế).

Chủ đầu tư các công trình sử dụng điểm đấu nối nêu trên có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý đường bộ phụ trách đoạn tuyến để có thông tin giúp cho việc thiết kế điểm đấu nối được phù hợp với điều kiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ.

Toàn bộ kinh phí liên quan đến việc xây dựng và bảo đảm an toàn giao thông do chủ đầu tư công trình có sử dụng điểm đấu nối chi trả.

3. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận hồ sơ thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối; quy định cụ thể các điều kiện bảo đảm an toàn và các vấn đề có liên quan; cấp phép thi công và giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:        
 - Như trên;
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Khu Quản lý đường bộ V;
 - Sở GTVT tỉnh Quảng Trị;
 - Công ty CPĐT điện lực 3;    
 - Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 288/BGTVT-KCHT về việc thỏa thuận mở điểm đấu nối từ công trình thuỷ điện Đakrông 1 vào đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.311

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0