Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2831/BGTVT-TC về việc mua sắm, điều chuyển tài sản thiết bị cho gói thầu dự án đầu tư khai thác tuyến vận tải thủy Thị Vải- Soài Rạp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2831/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Thanh Thảo
Ngày ban hành: 06/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2831/BGTVT-TC
V/v Mua sắm, điều chuyển tài sản thiết bị cho gói thầu dự án đầu tư khai thác tuyến vận tải thủy Thị Vải- Soài Rạp.

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 5891/BTC-QLCS ngày 23/4/2009 của Bộ Tài chính trả lời công văn số 1690/BGTVT-TC ngày 23/3/2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc mua sắm tài sản thiết bị thuộc gói thầu dự án đầu tư khai thác tuyến vận tải thủy Thị Vải – Soài Rạp. Trong đó, Bộ Tài chính có ý kiến là hiện nay Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đang quản lý một số tài sản (số tài sản này đã loại ra khỏi danh mục tài sản đã được xác định giá trị để thực hiện cổ phần hóa 5 doanh nghiệp) cùng loại với số tài sản đề nghị được mua sắm thuộc gói thầu dự án đầu tư khai thác tuyến vận tải thủy Thị Vải – Soài Rạp. Bộ Tài chính đề nghị thực hiện rà soát lại để bố trí số tài sản này phục vụ hoạt động của Dự án. Trường hợp sau khi đã rà soát và bố trí sử dụng nhưng vẫn còn thiếu thì thống nhất thực hiện mua sắm số tài sản còn thiếu theo đúng danh mục đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại quyết định số 2733/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2001.

Vì vậy, để thực hiện việc mua sắm tài sản, thiết bị cho Dự án đầu tư khai thác tuyến vận tải thủy Thị Vải – Soài Rạp, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đường thủy nội địa Việt Nam nghiên cứu và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản 5891/BTC-QLCS ngày 23/4/2009 của Bộ Tài chính nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Vụ KHĐT;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Lưu VT, TC.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Thanh Thảo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2831/BGTVT-TC về việc mua sắm, điều chuyển tài sản thiết bị cho gói thầu dự án đầu tư khai thác tuyến vận tải thủy Thị Vải- Soài Rạp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


833
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57