Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2830/VPCP-KTTH về việc bảo lãnh Chính phủ vay vốn nước ngoài đối với các Dự án thủy điện vừa và nhỏ trong Quy hoạch điện VI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2830/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 05/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2830/VPCP-KTTH
V/v bảo lãnh CP vay vốn nước ngoài đối với các Dự án thủy điện vừa và nhỏ trong Quy hoạch điện VI

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5630/BTC-QLN ngày 17 tháng 4 năm 2009 về việc bảo lãnh Chính phủ vay vốn nước ngoài đối với các dự án thủy điện nhỏ nằm trong Quy hoạch điện VI, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh Chính phủ vay vốn nước ngoài cho dự án điện Sông Bạc và dự án thủy điện Sông Nam – Sông Bắc như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn nên trên.

2. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương sớm báo cáo Thường trực Chính phủ nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 564/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 01 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP;
- Các Bộ: TP, CT;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Tập đoàn Cao su VN;
- VPCP: BTCN, Các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý; Các Vụ: KTN; QHQT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KTTH (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2830/VPCP-KTTH về việc bảo lãnh Chính phủ vay vốn nước ngoài đối với các Dự án thủy điện vừa và nhỏ trong Quy hoạch điện VI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


837
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168