Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2812/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2812/TCT-DNNN
V/V: ưu đãi đầu tư Về thuếTNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Công ty cổ phần 19/5 Đoan Hùng

Trả lời công văn không số ngày 11/7/2005 của Công ty cổ phần 19/5 Đoan Hùng hỏi về chính sách ưu đãi đầu tư miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty thì: Nhà máy cơ khí Lâm nghiệp Đoan Hùng là doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần 19/5 Đoan Hùng theo Quyết định số 6466/QĐ-BNN-TCCB ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và đi vào hoạt động từ tháng 6/2001. Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty được hưởng ưu đãi theo Điều 13 Nghị định số 44/1998/NĐ-CP của Chính phủ. Công ty chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nên không đủ thủ tục để được Cục thuế tỉnh Phú Thọ xét miễn thuế TNDN.

Căn cứ quy định tại Điểm 2.1 Mục I Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính quy định trình tự, thủ tục ưu đãi về thuế. Trường hợp Công ty cổ phần 19/5 Đoan Hùng đã đi vào hoạt động từ tháng 6/2001. Nếu Công ty đáp ứng được các điều kiện quy định về ngành nghề, lao động, địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi đầu tư về miễn, giảm thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ. Công ty chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì kể từ năm 2002, Công ty được miễn, giảm thuế TNDN cho thời gian còn lại về ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần 19/5 Đoan Hùng biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Phú Thọ để xem xét giải quyết theo chính sách.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Cục thuế tỉnh Phú Thọ;
-Lưu VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2812/TCT-DNNN ngày 17/08/2005 về chính sách ưu đãi đầu tư miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.438

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!