Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 281/CP-QHQT ngày 27/02/2004 của Chính phủ về việc Điều chỉnh dự án Y tế nông thôn vay vốn ADB

Số hiệu: 281/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 27/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 281/CP-QHQT
V/v Điều chỉnh dự án Y tế nông thôn vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Bộ Y tế,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Tài chính,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế (Tờ trình số 12160/YT-Ttr  ngày 31 tháng 12 năm 2003); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 328 BKH/TĐ&GSĐT ngày 16 tháng 1 năm 2004) về việc điều chỉnh Dự án Y tế nông thôn vay vốn Ngân hàng Nhà nước Phát triển Châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh Dự án Y tế nông thôn và uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án trên cơ sở Hiệp định vay và nội dung Tờ trình số 12160/YT-TTr ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Y tế.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tổng dự toán và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả đầu tư của Dự án, trong đó có tiểu dự án phòng chống dịch bệnh SARS tại Việt Nam.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh thuộc Dự án Y tế nông thôn có trách nhiệm:

- Bố trí vốn đối ứng và các cơ sở vật chất để thực hiện Dự án đầu tư có hiệu quả.

- Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản các công trình thuộc dự án của tỉnh theo ủy quyền của Bộ Y tế.

3. Bộ Y tế chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Y tế nông thôn phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện hợp phần tiểu dự án phòng chống dịch bệnh SARS trị giá 6.166.000 USD (vốn ADB) và vốn đối ứng do Ngân sách Nhà nước cấp là 11.742 triệu đồng (gồm 6.933 triệu đồng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và 4.809 triệu đồng nguồn vốn hành chính sự nghiệp).

4. Bộ Tài chính ứng vốn năm 2004 để triển khai thực hiện tiểu dự án phòng chống dịch bênh SARS nói trên./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 281/CP-QHQT ngày 27/02/2004 của Chính phủ về việc Điều chỉnh dự án Y tế nông thôn vay vốn ADB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.906
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78