Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2608/VPCP-QHQT về việc tiếp nhận Dự án do Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tài trợ cho Bộ Công an do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2608/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2608/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận Dự án do UNODC tài trợ cho Bộ Công an

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Quốc phòng, Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2976/BKH-KTĐN ngày 3 tháng 5 năm 2007) về việc tiếp nhận Dự án do UNODC tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt danh mục Dự án VNM/S65 "Tăng cường năng lực của các cơ quan pháp luật và thực thi pháp luật trong công tác phòng chống rửa tiền tại Việt Nam", với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 1.027.800 USD do Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tài trợ

- Giao Bộ Công an phối hợp với UNODC chỉnh sửa lại văn kiện Dự án theo ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan; phê duyệt, ký với UNODC và chủ trì, triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP và các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, NC, I, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (2).30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2608/VPCP-QHQT về việc tiếp nhận Dự án do Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tài trợ cho Bộ Công an do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.777

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.150.22