Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2589/VPCP-QHQT về việc bổ sung danh mục dự án do UNICEF tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2589/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----

Số: 2589/VPCP-QHQT
V/v Bổ sung danh mục dự án do UNICEF tài trợ

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2974/BKH-KTĐN ngày 3/5/2007) về việc bổ sung danh mục dự án do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có ý kiến như sau:

- Đồng ý bổ sung Dự án "Bạn hữu trẻ em tỉnh Điện Biên" do UNICEF tài trợ vào Danh mục các dự án hợp tác với UNICEF giai đoạn 2006-2010. Tổng kinh phí của Dự án là 2.064.400 USD (ngân sách thường xuyên là 354.400 USD và ngân sách cần vận động thêm là 1.710.000 USD), trong đó có 01 xe ô tô nhập khẩu Toyota Landcruiser. Vốn đối ứng cho Dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Điện Biên theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP), phê duyệt và ký kết AWP với Đại diện Văn phòng UNICEF tại Việt Nam và triển khai thực hiện theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2), 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2589/VPCP-QHQT về việc bổ sung danh mục dự án do UNICEF tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.879

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.69