Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2491/BXD-QLN về việc vốn đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2491/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2491/BXD-QLN
V/v vốn ĐTXD nhà ở cho sinh viên các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1371/PCVB-VPCP ngày 26/10/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết đề nghị bố trí vốn cho dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nêu tại Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 9/10/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi Thủ tướng Chính phủ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, ngày 12/8/2009 Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 72/TTr-BXD đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2010, với tổng vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ năm 2009 là 3.500 tỷ đồng. Ngày 20/8/2009 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1308/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009. Trong đó, trước mắt tập trung bố trí vốn cho các địa phương trọng điểm, tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng và có nhu cầu lớn về chỗ ở của sinh viên (trên 10.000 sinh viên có nhu cầu về chỗ ở). Trong danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chưa có dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vì theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì số lượng sinh viên có nhu cầu về chỗ ở trên địa bàn ít hơn tiêu chí nêu trên.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tổng hợp danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên bố trí vốn triển khai thực hiện trong năm 2010 và các năm tiếp theo đối với các địa phương còn lại chưa được bố trí vốn năm 2009 (trong đó có tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
VPCP (để b/c);
Lưu VT; QLN (2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2491/BXD-QLN về việc vốn đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


917
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76