Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2479/VPCP-KTTH về việc bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2479/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 11/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2479/VPCP-KTTH
V/v bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư năm 2007

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 869/BNN-KH ngày 30/3/2007, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 5495/BTC-ĐT ngày 24/4/2007 về việc bổ sung Dự án Chống lũ hạ du sông Sài Gòn vào Kế hoạch vốn đầu tư năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung Công trình thủy lợi bờ hữu sông Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) và Hệ thống thủy lợi An Sơn - Lái Thiêu (tỉnh Bình Dương) thuộc Dự án Chống lũ hạ du sông Sài Gòn vào Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại trong phạm vi nguồn vốn được giao, những dự án nào chưa đủ thủ tục đầu tư thì điều chuyển vốn để bố trí cho các tiểu dự án thuộc Dự án Chống lũ hạ du sông Sài Gòn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các UBND: TPHCM, tỉnh Bình Dương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: NN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3), 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2479/VPCP-KTTH về việc bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.706
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78