Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 233/BKH-TCTT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án nhóm A

Số hiệu: 233/BKH-TCTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 11/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 233/BKH-TCTT
V/v: thực hiện chỉ đạo của TTCP về tình hình thực hiện dự án nhóm A

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửI:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6079/VPCP-KTTH ngày 23/10/2006 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện các dự án nhóm A trọng điểm của Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 8231/BKH-TCTT ngày 7/11/2006 đề nghị các Bộ, Ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tình hình thực hiện các dự án nhóm A và đã nhận được một số báo cáo của các Bộ, Ngành và địa phương. Tuy nhiên, nội dung các báo cáo chưa đáp ứng đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này tại công văn số 9253/BKH-TCTT ngày 13/12/2006.

Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành kiểm tra, rà soát và báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư, trước hết là các dự án nhóm A với các nội dung sau:

1. Kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án đầu tư, gồm tiến độ thực hiện, giải ngân, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

2. Xác định rõ và cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, từng ngành và từng cấp đối với việc chậm trễ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án.

3. Đề xuất biện pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc và cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết.

Đề nghị các Bộ, Ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các dự án đầu tư khẩn trương triển khai và gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Tài chính, tiền tệ) trước ngày 31/01/2007 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của quý Bộ, Ngành và địa phương.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Ngân hàng Phát triển VN (để phối hợp);
- Lưu: VP, Vụ TCTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Đức Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 233/BKH-TCTT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án nhóm A

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.409
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40