Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2329/BXD-HĐXD thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng "Trung tâm Thương mại, dịch vụ văn hoá và văn phòng làm việc" tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2329/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2329/BXD-HĐXD
V/v Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng "Trung tâm Thương mại, dịch vụ văn hoá và văn phòng làm việc" tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản 3706/KH&ĐT-TĐ ngày 08/10/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng "Trung tâm Thương mại, dịch vụ văn hoá và văn phòng làm việc" tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ của dự án:

- Theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư, dự án đầu tư xây dựng "Trung tâm Thương mại, dịch vụ văn hoá và văn phòng làm việc" tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Nội nghiên cứu lập và triển khai thực hiện dự án xây dựng "Trung tâm Thương mại, dịch vụ văn hoá và văn phòng làm việc", xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội tại văn bản số 4848/UBND- KH&ĐT ngày 21/7/2008 với điều kiện việc đầu tư xây dựng dự án tại khu vực này chỉ được triển khai sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi chức năng từ đất nông nghiệp sang đất đô thị và quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Trì được UBND thành phố phê duyệt.

- Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Nội lập hồ sơ sử dụng đất đầu tư xây dựng "Khu Thương mại, dịch vụ văn hoá và văn phòng làm việc", xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội tại văn bản số 202/STN&MT.KH ngày 22/8/2008.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc bố cục quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc "Trung tâm Thương mại, dịch vụ văn hoá và văn phòng làm việc", xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội tại văn bản số 1188/QHKT-P2 ngày 26/5/2009.

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội tham gia ý kiến về hồ sơ thiết kế cơ sở công trình "Trung tâm Thương mại, dịch vụ văn hoá và văn phòng làm việc", xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội tại văn bản số 5178/SXD-TĐ ngày 15/7/2009.

- Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014495 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Nội (đăng ký lần đầu ngày 07/11/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 17/6/2008), chủ đầu tư không đăng ký ngành nghề kinh doanh thương mại và dịch vụ văn hoá.

- Theo giải trình kinh tế - kỹ thuật của chủ đầu tư, dự kiến quy mô xây dựng công trình tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch tổng mặt bằng đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chấp thuận tại văn bản số 1188/QHKT-P2 ngày 26/5/2009 theo uỷ quyền của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 4848/UBND-KH&ĐT ngày 21/7/2008.

2. Một số vấn đề cần lưu ý:

- Trước khi xét cấp giấy chứng nhận đầu tư, Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Nội phải bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi chức năng từ đất nông nghiệp sang đất đô thị và văn bản phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Trì của UBND thành phố Hà Nội.

- Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Nội cần bổ sung đăng ký kinh doanh thương mại và dịch vụ văn hoá.

- Trước khi triển khai thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Nội cần hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng thửa đất khoảng 6.000m2 tại khu vực nhà họ Bùi, thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất xây dựng "Trung tâm Thương mại, dịch vụ văn hoá và văn phòng làm việc" và thuê đất theo quy định của pháp luật.

- Sau khi được cấp chứng nhận đầu tư, Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Nội tiến hành triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Nội cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại văn bản số 1188/QHKT-P2 ngày 26/5/2009.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư của dự án. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nghiên cứu, tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét theo thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- Lưu: VP, HĐXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2329/BXD-HĐXD thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng "Trung tâm Thương mại, dịch vụ văn hoá và văn phòng làm việc" tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.073
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137