Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 231/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn quản lý dự án do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 231/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 11/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 231/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn quản lý dự án

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH bất động sản FPT

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 200508/CV-FPTLand/95 ngày 20/5/2008 của Công ty TNHH bất động sản FPT xin ý kiến về một số nội dung liên quan đến năng lực của Ban quản lý dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, các quy định về quản lý dự án và Ban quản lý dự án khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo các văn bản sau: Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 16/2005/NĐ, Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 112/2006/NĐ-CP và văn bản số 1394/BXD-PC ngày 28/6/2007 của Bộ Xây dựng.

2. Việc áp dụng hình thức thuê tư vấn quản lý dự án hoặc chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án do người quyết định đầu tư quyết định.

Nếu áp dụng hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì chủ đầu tư phải thành lập Ban quản lý dự án để giúp mình làm đầu mối quản lý dự án, trừ trường hợp dự án quy mô nhỏ, đơn giản có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng.

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án do chủ đầu tư quyết định phù hợp với quy mô, tính chất, yêu cầu của dự án và nhiệm vụ, quyền hạn được chủ đầu tư giao. Ban quản lý dự án có thể thuê tổ chức, cá nhân tư vấn để tham gia quản lý, giám sát một số phần việc khi không có đủ điều kiện, năng lực để tự thực hiện, nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận.

Về năng lực của Ban quản lý dự án: Giám đốc, các phó giám đốc và những người phụ trách về kỹ thuật, kinh tế, tài chính phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực phụ trách và có kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu 3 năm. Tuy nhiên, Giám đốc Ban quản lý dự án là người phụ trách chung do đó, căn cứ vào tình hình cụ thể của dự án có thể xem xét bổ nhiệm người có trình độ đại học đã có kinh nghiệm về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình từ 3 năm trở lên vào chức danh này. Các Phó giám đốc và những người phụ trách các lĩnh vực yêu cầu phải có chuyên ngành phù hợp với công việc đảm nhận.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH bất động sản FPT nghiên cứu thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, HĐXD (NTH.3)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 231/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn quản lý dự án do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.233
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30