Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2279/VPCP-QHQT về việc phê duyệt và ký Hiệp định hỗ trợ Dự án do Na Uy tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2279/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 03/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2279/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt và ký Hiệp định hỗ trợ Dự án do Na Uy tài trợ

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( Công văn số 2581/BKH-KTĐN ngày 16/4/2007) về việc phê duyệt và ký Hiệp định hỗ trợ Dự án do Na Uy tài trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

- Phê duyệt nội dung

Từ năm 2007 trở đi, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định mức cho vay tối đa vượt 15% vốn tự có của các tổ chức tín dụng đối với từng doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg ;
- Các bộ:TM,TC,KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Người phát ngôn của Thủ tướng CP, Website CP, các Vụ: CN,NN,DK,TH;
- Lưu: VT, KTTH (3), 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2279/VPCP-QHQT về việc phê duyệt và ký Hiệp định hỗ trợ Dự án do Na Uy tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.636
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78