Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2179/VPCP-CN năm 2017 dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn phía Nam tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2179/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 10/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2179/VPCP-CN
V/v dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn phía Nam tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản s 853/BKHĐT-TTr ngày 07 tháng 02 năm 2017) về dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn phía Nam tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Giao các Bộ: Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài chính rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan, tránh việc hiểu và áp dụng không thống nhất trong quá trình thực hiện.

2. Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiểm đim trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan có sai sót làm tăng chi phí công trình; đồng thời, có nghĩa vụ giảm trừ theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở các vấn đề tồn tại tại dự án nêu trên, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc triển khai các dự án BOT khác bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2179/VPCP-CN năm 2017 dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn phía Nam tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


376
DMCA.com Protection Status