Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2091/VPCP-DK về việc thực hiện Dự án đóng mới Kho nổi chứa xuất dầu thô FSO do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2091/VPCP-DK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 18/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2091/VPCP-DK
V/v thực hiện Dự án đóng mới Kho nổi chứa xuất dầu thô FSO

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

 

Xét Báo cáo ngày 12/4/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra đôn đốc thực hiện Dự án đóng mới Kho nổi chứa xuất dầu thô FSO-5, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Tổng thầu) và Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (Chủ đầu tư) tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ để giải quyết ngay các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Hợp đồng đóng mới Kho nổi chứa xuất dầu thô FSO-5, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam có các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ, quản lý chất lượng, bảo đảm cung cấp Kho nổi chứa xuất dầu thô FSO-5 theo đúng Hợp đồng đã ký kết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: CN, GTVT;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4b), Nh(18b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2091/VPCP-DK về việc thực hiện Dự án đóng mới Kho nổi chứa xuất dầu thô FSO do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.736
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234