Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1973/BXD-HĐXD về việc triển khai đầu tư của Tập đoàn dầu khí Việt Nam tại tỉnh Cà Mau do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1973/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1973/BXD-HĐXD
V/v triển khai đầu tư của Tập đoàn dầu khí Việt Nam tại tỉnh Cà Mau.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 6350/VPCP-KTN ngày 25/9/2008 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đầu tư tại tỉnh Cà Mau (kèm theo văn bản số 6943/DKVN-HĐQT ngày 18/9/2008 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư các dự án: Dự án Tổ hợp thương mại, cao ốc và văn phòng; Dự án đường tránh thành phố Cà Mau (từ Tắc Vân đến ngã ba quốc lộ 63 và đường vành đai 2 thành phố Cà Mau) tại tỉnh Cà Mau.

2. Dự án đường tránh thành phố Cà Mau thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Tuy nhiên, theo đề nghị của Tập đoàn dầu khí Việt Nam thì các khoản nộp ngân sách nhà nước của Tập đoàn cho tỉnh Cà Mau được sử dụng để trả cho việc đầu tư dự án. Như vậy thực chất là sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư, do vậy trình tự đầu tư dự án (sử dụng vốn nhà nước) phải được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tuy nhiên, với địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn như tỉnh Cà Mau nên áp dụng hình thức đầu tư như BOT hoặc BTO theo quy định tại Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao để tạo thêm nguồn thu cho tỉnh Cà Mau đầu tư vào các dự án khác.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT-3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Liên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1973/BXD-HĐXD về việc triển khai đầu tư của Tập đoàn dầu khí Việt Nam tại tỉnh Cà Mau do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.976
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93