Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1930/BXD-VP về việc trả lời công văn số 668-CV/TU ngày 08/9/2008 của Tỉnh uỷ Gia Lai do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1930/BXD-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 23/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1930/BXD-VP
V/v: Trả lời công văn số 668-CV/TU ngày 08/9/2008 của Tỉnh uỷ Gia Lai

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Tỉnh uỷ Gia Lai.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 668-CV/TU ngày 08/9/2008 của Tỉnh uỷ Gia Lai về việc mời tham gia Ban Chỉ đạo xây dựng tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án xây dựng tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai có ý nghĩa lịch sử, văn hoá quan trọng không những đối với tỉnh Gia Lai mà còn với nhân dân cả nước. Việc thành lập Ban Chỉ đạo là tuỳ thuộc vào quyết định của Tỉnh uỷ Gia Lai vì pháp luật không quy định, nhưng Ban Chỉ đạo không thực hiện việc thẩm định, phê duyệt dự án và giám sát mà Ban Chỉ đạo chỉ theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

Theo quy định tại khoản 5, điều 1 của Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tổ chức thẩm định dự án.

Việc giao chủ đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được quy định tại khoản 1, Điều 1 của Nghị định số 112/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại điểm 2 mục I, phần I của Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP. Theo đó Uỷ ban nhân dân tỉnh có thể giao cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Xây dựng của tỉnh làm chủ đầu tư.

Theo quy định tại khoản 12, điều 1 của Nghị định số 112/2006/NĐ-CP, thì Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ đầu tư có trách nhiệm thành lập Ban quản lý dự án để giúp chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án. Việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho Ban quản lý dự án phải được thể hiện trong quyết định thành lập Ban quản lý dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án.

Đây là một dự án quan trọng, Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Xây dựng xin chia sẻ sự quan tâm cùng các đồng chí. Đồng chí Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ sẽ thường xuyên theo dõi và hỗ trợ các đồng chí. Nhưng để tham gia trực tiếp một cách có hiệu quả, Bộ Xây dựng giới thiệu Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn, là một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực xây dựng, kiến trúc... tham gia tư vấn giúp Tỉnh trong việc triển khai và giúp Tỉnh giải quyết các vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện dự án này./.

 

 
Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để báo cáo);
Thứ trưởng Trần Ngọc Chính;
Viện KTQHĐT và NT;
Lưu: VP(01), HĐXD(01).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1930/BXD-VP về việc trả lời công văn số 668-CV/TU ngày 08/9/2008 của Tỉnh uỷ Gia Lai do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.988

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144