Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1760/VPCP-V.I về việc xử lý sau thanh tra Dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1760/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1760/VPCP-V.I
V/v xử lý sau thanh tra Dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 3

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

 

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 2348/BC-TTCP ngày 6/12/2006 về kết quả thanh tra Dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 3: đonạ qua thị xã Bắc Kạn, tuyến tránh thị xã Cao Bằng; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

- Bộ Giao thông Vận tải, Ban quản lý dự án 5 và các đơn vị tham gia thực hiện dự án kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm, khuyết điểm đã được phát hiện qua thanh tra; đề ra biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục sai phạm; xử lý nghiêm người vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc đề xuất và phê duyệt phương án đền bù, xây dựng khu tái định cư, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai không đúng quy định đẫn đến tănh không đúng tổng mức đầu tư của Dự án, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra Chính phủ chủ trì họp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thống nhất những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về xử lý kinh tế bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh Cao Bằng báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: CN, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, V.I (3), NH 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1760/VPCP-V.I về việc xử lý sau thanh tra Dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.793
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74