Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1743/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc đề hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án Giáo dục đại học dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát

Số hiệu: 1743/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1743/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty vật tư kỹ thuật khí tượng thủy văn  

Trả lời công văn số 101/CTVT ngày 8/5/2006 của Công ty vật tư kỹ thuật khí tượng thủy văn về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án Giáo dục đại học dự án ODA vay ưu đãi được nsann cấp phát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty vật tư kỹ thuật thủy văn ký hợp đồng với chủ dự án Giáo dục đại học theo giá không có thuế GTGT thì Công ty được hoàn lại thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho việc cung cấp cho hàng hóa, dịch vụ cho chủ dự án Giáo dục đại học. Thủ tục, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT được hướng dẫn tại Mục II, Phần D, Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Công ty vật tư kỹ thuật thủy văn liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- CT. TP. Hà Nội;
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1743/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc đề hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án Giáo dục đại học dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.373

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211