Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1687/BGTVT-TC về việc dự toán chi quản lý dự án năm 2009 của Ban quản lý dự án 2, Ban quản lý dự án đường bộ V do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1687/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 23/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 1687/BGTVT-TC
V/v dự toán chi quản lý dự án năm 2009 của Ban QLDA đường bộ V.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 612/CĐBVN-TC ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về trình duyệt chi phí quản lý dự án năm 2009 của Ban quản lý dự án 2 và Ban quản lý dự án đường bộ V. Căn cứ vào quy định tại Thông tư 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến về dự toán chi quản lý dự án năm 2009 của Ban quản lý dự án 2, Ban quản lý dự án đường bộ V như sau:

1. Về nguồn kinh phí quản lý dự án:

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, các dự án của Ban quản lý dự án V đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2009. Tuy nhiên trong số 06 dự án với nguồn kinh phí được sử dụng là khoảng 7,537 tỷ đồng thì đối với dự án Quốc lộ 14E Km32-Km79 chưa được bố trí kế hoạch vốn năm 2009 và Ban quản lý dự án đường bộ V cũng chưa cung cấp được đầy đủ các hồ sơ để có cơ sở xác định nguồn kinh phí quản lý dự án của dự án này. Ngoài ra, theo báo cáo của Ban quản lý dự án đường bộ V thì đơn vị còn ký 19 hợp đồng quản lý, giám sát các dự án với chủ đầu tư là Khu quản lý đường bộ V. Do vậy, yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra tổng nguồn do Ban quản lý dự án đường bộ V trình, rà soát chi tiết, phân bổ kinh phí sử dụng cho năm 2009 phù hợp, cân đối đảm bảo có nguồn kinh phí quản lý dự án để sử dụng cho các năm tiếp theo.

2. Về dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009:

Về cơ bản, Ban quản lý dự án đường bộ V đã lập dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 trên cơ sở số chi thực tế năm 2008 và theo quy định. Tuy nhiên, qua xem xét cần phải rà soát điều chỉnh lại một số khoản chi sau:

- Theo báo cáo của đơn vị, đến thời điểm hiện tại Ban quản lý dự án đường bộ V chưa được duyệt định biên và quỹ lương kế hoạch cho năm 2009, do vậy Cục Đường bộ Việt Nam xem xét tạm duyệt các khoản nêu trên và khoản trích nộp theo lương trên cơ sở số liệu thực hiện năm 2008 cho phù hợp, đảm bảo chặt chẽ trong công tác quản lý. Khi có định biên và quỹ lương kế hoạch năm 2009 được duyệt chính thức, Cục yêu cầu Ban quản lý dự án đường bộ V trình duyệt dự toán chính thức làm cơ sở thực hiện.

- Về khoản chi phí thanh toán dịch vụ công cộng: đối với khoản chi cho phương tiện đi lại phải cân đối rà soát số lượng xe hiện có và tiêu chuẩn được sử dụng xe ô tô để phê duyệt chi phí sử dụng xe ô tô cho phù hợp. Không duyệt dự toán chi phí cho các xe ô tô được thu hồi từ dự án kết thúc đã có quyết định của Bộ Giao thông vận tải thu hồi bán đấu giá thu tiền nộp ngân sách nhà nước.

- Về việc thuê mướn trụ sở làm việc và văn phòng hiện trường: Cần rà soát việc thực hiện các thủ tục thuê trụ sở làm việc theo quy định tại Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ và nhu cầu sử dụng văn phòng hiện trường để duyệt dự toán chi phí trên nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả.

- Các khoản chi phí sửa chữa tài sản, mua sắm tài sản phục vụ quản lý phải lập dự toán chi tiết, chi thông tin tuyên truyền của Ban quản lý dự án đường bộ V theo đúng quy định, không đăng quảng cáo.

- Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ vào quy định tại Thông tư 117/2008/TT-BTC để hướng dẫn Ban quản lý dự án đường bộ V lập kế hoạch các khoản chi phí đúng khoản mục và hướng dẫn các đơn vị chi đúng chế độ quy định.

Riêng đối với dự toán chi phí quản lý dự án của Ban quản lý dự án 2, cho đến nay, Bộ Giao thông vận tải vẫn chưa nhận được báo cáo và số liệu chi tiết, do vậy chưa có cơ sở để thẩm tra kế hoạch chi phí quản lý dự án năm 2009 của Ban quản lý dự án 2. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Ban quản lý dự án 2 cung cấp đầy đủ tài liệu chi tiết theo quy định.

Để đảm bảo hoạt động quản lý dự án cho các đơn vị, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương thực hiện công tác thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án đường bộ V và chỉ đạo Ban quản lý dự án 2 cung cấp đầy đủ tài liệu chi tiết theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA 2;
- Ban QLDA đường bộ V;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1687/BGTVT-TC về việc dự toán chi quản lý dự án năm 2009 của Ban quản lý dự án 2, Ban quản lý dự án đường bộ V do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


917
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233