Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1629/TTg-KTN về việc sử dụng vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La xây dựng trụ sở xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1629/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 30/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1629/TTg-KTN
V/v sử dụng vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La xây dựng trụ sở xã

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (công văn số 2059/UBND - TĐC ngày 06 tháng 8 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6332/BKH-KTNN ngày 01 tháng 9 năm 2008), Tài chính (công văn số 10842/BTC-ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2008), Xây dựng (công văn số 1735/BXD-HĐXD ngày 22 tháng 8 năm 2008), Công Thương (công văn số 7573/BCT-NL ngày 27 tháng 8 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2584/BNN-KTHT ngày 26 tháng 8 năm 2008) về việc sử dụng vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để xây dựng trụ sở xã, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La sử dụng nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ đã được giao cho tỉnh theo kế hoạch hàng năm để san gạt mặt bằng khu trung tâm xã, xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 12 xã di chuyển từ vùng ngập lòng hồ đến địa điểm mới theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phần vốn còn thiếu: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ưu tiên bố trí từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu trong dự toán ngân sách năm 2009 (thuộc Đề án xây dựng trụ sở xã, phường, thị trấn đến năm 2015) cho tỉnh Sơn La thực hiện đảm bảo tiến độ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1629/TTg-KTN về việc sử dụng vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La xây dựng trụ sở xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.045
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234