Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1555 TCHQ/KTTT ngày 09/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu và thuế GTGT cho Dự án DA10/98

Số hiệu: 1555 TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1555 TCHQ/KTTT
V/v thuế nhập khẩu và thuế GTGT cho dự án DA10/98

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 16/B42 (DA10/98) ngày 29 tháng 3 năm 2004 của Tổng cục V - Bộ Công an về việc miễn thuế hàng triển khai các dự án DA10/98.  Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 3 tháng 5 năm 1999, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2318/TCHQ-KTTT hướng dẫn việc giải quyết thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho các phương tiện nghiệp vụ thuộc dự án DA10/98. Vì vậy, để đảm bảo nhanh gọn, bảo mật, an toàn, tránh phiên hà cho các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá thuộc dự án DA10/98, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thi hành đúng nội dung hướng dẫn tại công văn 2318/TCHQ-KTTT nêu trên của Tổng cục Hải quan. Trường hợp có vướng mắc đề nghị phản ánh về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra Thu thuế XNK) để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1555 TCHQ/KTTT ngày 09/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu và thuế GTGT cho Dự án DA10/98

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.082
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235