Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 153/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn mô hình quản lý các dự án thuộc Bộ Ngoại giao do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 153/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 09/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 153/BXD–HĐXD 
V/v hướng dẫn mô hình quản lý các dự án thuộc Bộ Ngoại giao.

Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Cục quản trị tài vụ – Bộ Ngoại giao

Trả lời văn bản số 1093/QTTV-QLN ngày 03/11/2009 của Cục quản trị tài vụ – Bộ Ngoại giao, Vụ Quản lý hoạt động Xây dựng - Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, trường hợp các đơn vị quản lý, sử dụng công trình không đủ điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện dự án thì Bộ Ngoại giao có thể giao cho Cục quản trị tài vụ hoặc đơn vị trực thuộc có đủ điều kiện làm chủ đầu tư. Đơn vị quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm cử người tham gia với đơn vị được giao làm chủ đầu tư trong việc tổ chức lập dự án, thiết kế, theo dõi, quản lý, nghiệm thu và tiếp nhận công trình vào khai thác sử dụng.

2. Đối với các dự án do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định đầu tư, giao cho đơn vị quản lý, sử dụng làm chủ đầu tư, nếu các đơn vị này thiếu cán bộ chuyên môn về quản lý xây dựng thì Bộ Ngoại giao có thể cử cán bộ của Cục quản trị tài vụ hoặc đơn vị trực thuộc có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý về xây dựng kiêm nhiệm tham gia giúp các chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng. Cán bộ được cử tham gia giúp các chủ đầu tư không được tham gia thẩm định các nội dung dự án do các chủ đầu tư này trình Bộ Ngoại giao phê duyệt.

Trên cơ sở các ý kiến nêu trên và quy định của văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đề nghị Cục quản trị tài vụ – Bộ Ngoại giao nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HĐXD (VQT 3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 153/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn mô hình quản lý các dự án thuộc Bộ Ngoại giao do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.145

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69