Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1511/VPCP-CN về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 1, công suất 100.000 m3/ngày do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1511/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 10/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1511/VPCP-CN
V/v điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 1, công suất 100.000 m3/ngày

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (công văn số 1127/UBND-CNN ngày 05 tháng 02 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1094/BKH-QLĐT ngày 21 tháng 02 năm 2008) về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 1, công suất 100.000 m3/ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, vấn đề nêu trên thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 1, công suất 100.000 m3/ngày theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm tiến độ Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: KTTH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3). 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1511/VPCP-CN về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 1, công suất 100.000 m3/ngày do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35