Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1464/CP-CN ngày 06/10/2004 của Chính phủ về việc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng 2 tuyến xe điện ngầm ưu tiên thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 1464/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1464/CP-CN
V/v báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng 2 tuyến xe điện ngầm ưu tiên thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Tài chính,
- Bộ Giao thông, Vận tải,
- Bộ Xây dựng,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (tờ trình số 3812/UB-ĐT ngày 02 tháng 7 năm 2004), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5735 BKH/TĐ&GSĐT ngày 13 tháng 9 năm 2004) về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng 2 tuyến xe điện ngầm (metro) ưu tiên thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thông qua nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng 2 tuyến xe điện ngầm ưu tiên thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định về nguồn vốn, cơ chế huy động vốn đầu tư cho dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Lập và trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi lưu ý ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5735 BKH/TĐ&GSĐT ngày 13 tháng 9 năm 2004 và ý kiến về dự án của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan.

Trên cơ sở chuẩn xác các giải pháp kỹ thuật, phương án nguồn vốn và cơ chế tài chính, tính toán lại tổng mức đầu tư. Nếu tổng mức đầu tư vượt quá 10.000 tỷ đồng (theo mặt bằng giá năm 1997) cần trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 05/1997/QH10 của Quốc hội.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1464/CP-CN ngày 06/10/2004 của Chính phủ về việc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng 2 tuyến xe điện ngầm ưu tiên thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.149

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210