Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1442/VPCP-QHQT về việc tiếp nhận nguồn tài trợ của Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) trong giai đoạn 2008-2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1442/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1442/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận nguồn tài trợ của IFAD trong giai đoạn 2008-2012

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Đồng Tháp, Đắk Nông, Sóc Trăng.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 49/BNG-TCQT ngày 21 tháng 02 năm 2008), của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (công văn số 227/UBND-KTTH ngày 09 tháng 02 năm 2008), của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (công văn số 57/UBND-XDCB ngày 31 tháng 01 năm 2008), của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (công văn số 219/CTUBND-HC ngày 22 tháng 02 năm 2008), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Để đảm bảo tiến độ xây dựng văn kiện và tiến hành đàm phán Hiệp định tài trợ cho các Dự án năm 2008 vào tháng 11 hàng năm theo quy định của Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) và tranh thủ tối đa nguồn viện trợ 100 triệu USD của IFAD cam kết cho Việt Nam trong giai đoạn 2008-2012, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:

- Khẩn trương làm việc với phía IFAD xác định các tiêu chí làm căn cứ để lựa chọn các tỉnh đủ điều kiện tiếp nhận viện trợ của IFAD trong năm 2008 và tài khóa 2008-2012, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 3 năm 2008.

- Sớm hoàn thiện dự thảo Văn kiện Khuôn khổ hợp tác quốc gia giữa Việt Nam và IFAD giai đoạn 2008-2012 (COSOP) như ý kiến đã chỉ đạo tại văn bản số 4004/VPCP-QHQT ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 5 năm 2008.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho phía IFAD biết các ý kiến chỉ đạo nêu trên để phối hợp thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c)
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: TH, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1442/VPCP-QHQT về việc tiếp nhận nguồn tài trợ của Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) trong giai đoạn 2008-2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.995
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112