Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1437/TTg-KTN về việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu cho Dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1437/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 29/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1437/TTg-KTN
V/v áp dụng cơ chế chỉ định thầu cho Dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Tờ trình số 56/TT-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 6174/BGTVT-CQLXD ngày 20 tháng 8 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5957/BKH-QLĐT ngày 15 tháng 8 năm 2008), Tài chính (văn bản số 9648/BTC-ĐT ngày 18 tháng 8 năm 2008) về việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu cho dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn lập dự án thuộc Dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình. Việc chỉ định thầu phải đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Kho bạc nhà nước Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5). VH (20b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1437/TTg-KTN về việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu cho Dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 1A và quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.882
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54