Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1436/TTg-KTN về việc chỉ định thầu tư vấn Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi và Hệ thống công trình phòng, chống lũ sông Hoàng Long, tỉnh Hòa Bình-Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1436/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 29/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1436/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu tư vấn Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi và Hệ thống công trình phòng, chống lũ sông Hoàng Long, tỉnh Hòa Bình-Ninh Bình

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Ninh Bình.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2319/BNN-XD ngày 4 tháng 8 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5993/BKH-QLĐT ngày 18 tháng 8 năm 2008) về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát, thiết kế lập Dự án đầu tư Hồ chứa nước Hưng Thi và Hệ thống công trình phòng, chống lũ sông Hoàng Long, tỉnh Hòa Bình-Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc chỉ định thầu tư vấn như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn nêu trên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ thẩm quyền và quy định hiện hành xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà thầu tư vấn đủ năng lực để thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả của Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: KTTH, TTĐT, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), Huệ. 18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1436/TTg-KTN về việc chỉ định thầu tư vấn Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi và Hệ thống công trình phòng, chống lũ sông Hoàng Long, tỉnh Hòa Bình-Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.794
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41