Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1432TCHQ/KTTT về việc xử lý nợ thuế ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1432TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1432TCHQ/KTTT
V/v: xử lý nợ thuế ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội
(74 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Tp. Hà Nội)
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn 183/CV-KD-XNK ngày 11/4/2005 của công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội đề nghị xin tạm giải toả cưỡng chế. Sau khi Công ty bổ sung thêm hồ sơ cho dự án xây dựng hai trạm điện tại Gia Lai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 1239 TCHQ/KTTT ngày 07/4/2005 của Tổng cục Hải quan về xử lý nợ thuế.

Căn cứ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung số 484 và 485/GCN-UB ngày 28/3/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bổ sung ưu đãi đầu tư: Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án.

Căn cứ công văn 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong trường hợp lô hàng chờ giải quyết thủ tục miễn thuế, để đảm bảo việc xây dựng nhà máy điện đúng tiến độ, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục XNK bình thường.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh nơi doanh nghiệp mở tờ khai nhập khẩu có trách nhiệm giám sát nhập khẩu vậy tư, thiết bị của Công ty theo đúng phụ lục 484 và 485/GCN-UB nêu trên và thực hiện làm thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Công văn này thay thế công văn số 1239 TCHQ/KTTT ngày 07/4/2005 nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nộp biết và liên hệ với các Cục Hải quan nơi đơn vị mở tờ khai để được giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để b/c)
- Lưu: VT, KTTT(KH)(4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1432TCHQ/KTTT về việc xử lý nợ thuế ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.873
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156