Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1408 TCT/NV1 ngày 02/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với xây dựng

Số hiệu: 1408TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1408 TCT/NV1
V/v thuế GTGT đối với xây dựng

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thành công - Nam Định

 

Trả lời công văn số 19/TCKT ngày 18/2/2002 của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thành công - Nam Định về việc nộp thuế GTGT đối với công trình xây dựng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 9, Mục I, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì giá tính thuế đối với xây dựng, lắp đặt là giá bao gồm cả giá trị nguyên liệu (nếu có bao thầu vật tư, nguyên liệu) và nếu không bao thầu vật tư, nguyên liệu thì giá tính thuế không bao gồm giá trị vật tư nguyên liệu.

Căn cứ hướng dẫn trên đây, trường hợp Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thành Công - Nam Định thực hiện xây lắp công trình, được chủ đầu tư thanh toán bao gồm cả tiền lán trại, thù lao nhân công... thì doanh thu tính thuế GTGT bao gồm cả số tiền này. Doanh thu tính thuế GTGT là doanh thu chưa có thuế. Trường hợp theo Hợp đồng xác định là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT, phải xác định rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT.

Công văn số 50 CT/NV ngày 8/1/2002 của Cục thuế tỉnh Nam Định trả lời Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thành Công - Nam Định nộp thuế GTGT trên toàn bộ số tiền bên A thanh toán cho Công ty là đúng chế độ hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thành công - Nam Định biết, thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1408 TCT/NV1 ngày 02/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.058
DMCA.com Protection Status