Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 138/BXD-HĐXD hướng dẫn tự thực hiện trong đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 138/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 25/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 138/BXD-HĐXD
V/v tự thực hiện trong đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty địa ốc Sài Gòn

Trả lời văn bản số 1406/TCT-DA ngày 03/12/2009 của Tổng công ty địa ốc Sài Gòn về việc hướng dẫn hình thức tự thực hiện trong đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Đối với dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nước do Tổng công ty địa ốc Sài Gòn đầu tư, nếu đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty địa ốc Sài Gòn cho phép được áp dụng hình thức tự thực hiện, Tổng công ty địa ốc Sài Gòn (công ty mẹ) là chủ đầu tư thì được chỉ định các đơn vị thành viên (công ty con thuộc Tổng công ty) có đủ điều kiện, đáp ứng các yêu cầu về năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng để thực hiện các công việc tư vấn và thi công xây dựng.

2. Đối với dự án có sử dụng vốn nhà nước do Tổng công ty địa ốc Sài Gòn là chủ đầu tư, theo quy định tại khoản 18 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu thì Tổng công ty địa ốc Sài Gòn áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng và thi công xây dựng theo quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu của cấp có thẩm quyền. Trình tự, thủ tục thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Căn cứ ý kiến nêu trên, đề nghị Tổng công ty địa ốc Sài Gòn nghiên cứu để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 138/BXD-HĐXD hướng dẫn tự thực hiện trong đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.243
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57