Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1345/TTg-QHQT về việc điều chỉnh thỏa ước vay AFD dự án Hạn mức tín dụng cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1345/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1345/TTg-QHQT
V/v điều chỉnh thỏa ước vay AFD dự án Hạn mức tín dụng cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 9068/BTC-TCĐN, ngày 04 tháng 8 năm 2008) về việc điều chỉnh Thỏa ước vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho Dự án Hạn mức tín dụng cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh (HIFU), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh Thỏa ước mở tín dụng đã ký với AFD đối với dự án "Hạn mức tín dụng cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh" từ việc giải trình 100% xuống giải trình tối thiểu 70% số tiền sử dụng đối với khoản tạm ứng trước đó nhằm phù hợp với thực tế và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn AFD cho Dự án.

2. Giao Bộ Tài chính ký với AFD văn bản điều chỉnh Thỏa ước mở tín dụng cho Dự án để thực hiện việc điều chỉnh nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1345/TTg-QHQT về việc điều chỉnh thỏa ước vay AFD dự án Hạn mức tín dụng cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.220.21