Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1193/TTg-KTN về việc đầu tư các Dự án Khu đô thị: Thạch Phúc, Thạch Thất, Chương Mỹ và Khu Đô thị thương mại Quốc Oai trên địa bàn tỉnh Hà Tây do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1193/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 25/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1193/TTg-KTN
V/v đầu tư các Dự án Khu đô thị: Thạch Phúc, Thạch Thất, Chương Mỹ và Khu Đô thị thương mại Quốc Oai trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây tại Tờ trình số 3555/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 về việc cho phép đầu tư Dự án Khu đô thị Thạch Phúc, Khu đô thị Thạch Thất, Khu đô thị thương mại Quốc Oai và Khu đô thị Chương Mỹ trên địa bàn tỉnh Hà Tây do Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường làm Chủ đầu tư và ý kiến của các cơ quan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Chấp thuận về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Thạch Phúc, Khu đô thị Thạch Thất, Khu đô thị thương mại Quốc Oai và Khu đô thị Chương Mỹ trên địa bàn tỉnh Hà Tây; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây chịu trách nhiệm thẩm tra năng lực tài chính của Chủ đầu tư và hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện các bước tiếp theo của các dự án nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch Hà Nội mở rộng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,  các Vụ: TH, ĐP, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1193/TTg-KTN về việc đầu tư các Dự án Khu đô thị: Thạch Phúc, Thạch Thất, Chương Mỹ và Khu Đô thị thương mại Quốc Oai trên địa bàn tỉnh Hà Tây do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.964

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.102.4