Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 113/BXD-KHTC về việc đăng ký danh mục đầu tư ký túc xá sinh viên do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 113/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Đức Hưng
Ngày ban hành: 29/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 113/BXD-KHTC
V/v đăng ký danh mục đầu tư ký túc xá sinh viên.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Trường đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng,
- Các Trường đào tạo thuộc các Tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng.

 

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; để chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 và các năm tiếp theo, Bộ Xây dựng yêu cầu các Trường khẩn trương thực hiện một số việc sau:

1. Ngoài việc đăng ký với Uỷ ban nhân dân địa phương theo quy định tại Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê; các Trường lập danh mục đăng ký đầu tư ký túc xá gửi về Bộ Xây dựng. Danh mục đăng ký cần nêu rõ số lượng, quy mô nhà ký túc xá cần đầu tư giai đoạn 2010 đến 2015 và các năm tiếp theo, khả năng đáp ứng về chỗ ở cho sinh viên sau khi hoàn thành, dự kiến tổng vốn đầu tư (có thể chia thành các giai đoạn), khả năng đối ứng của Trường...

2. Việc đăng ký danh mục đầu tư ký túc xá của các Trường phải hoàn thành và gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục quản lý Nhà và thị trường bất động sản) trước ngày 15/6/2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ TCCB, Cục QLN&TTBĐS;
- Lưu: VP, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH




Bùi Đức Hưng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 113/BXD-KHTC về việc đăng ký danh mục đầu tư ký túc xá sinh viên do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


912
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175