Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1097/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1097/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu thực hiện các dự án cấp bách của tỉnh Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 1455/UBND-TH1 ngày 27 tháng 5 năm 2009, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4653/BKH-QLĐT ngày 26 tháng 6 năm 2009 về việc chỉ định thầu thực hiện các dự án cấp bách của tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện các gói thầu thuộc các dự án sau:

- Dự án Hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang:

+ Gói thầu Hồ chứa nước Khe Trung,

+ Gói thầu Hồ chứa nước Khe Gỗ.

+ Gói thầu Cầu Khe Gỗ tại Km4+170 đường Khe Ná – Chi Lời.

- Dự án nâng cấp tuyến đê La Giang:

Gói thầu xây lắp và tư vấn.

- Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Thượng Tuy:

Các gói thầu xây lắp: XL-05-ATĐ và XL-06-ATĐ.

- Dự án đường cứu hộ công trình thủy lợi Hồ chứa nước Kim Sơn và thượng nguồn sông Trí:

Các gói thầu xây lắp: 04.KS-KA; 05.KS-KA và 06.KS-KA.

- Dự án nâng cấp đê biển Kỳ Ninh:

Gói thầu xây lắp.

- Dự án tuyến đê hữu sông Lam, huyện Nghi Xuân:

Các gói thầu xây lắp số 06, 07 và 08.

- Dự án Hồ chứa nước Đập Bún, huyện Thạch Hà:

Gói thầu xây lắp.

- Dự án Hồ chứa nước thượng nguồn sông Trí:

+ Gói thầu xây dựng Cống B và kênh dẫn từ hồ Sông Trí sang hồ Đá Cát;

+ Gói thầu xây dựng đường quản lý từ K0 ¸ K2+248.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo thưc hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1097/TTg-KTN ngày 03/07/2009 về chỉ định thầu thực hiện các dự án cấp bách của tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.102

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!