Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1096/TTg-QHQT về việc chủ trương tiếp nhận Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1096/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 03/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1096/TTg-QHQT
V/v Chủ trương tiếp nhận Dự án do WB tài trợ 

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Yên Bái.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4324/BKH-KTĐN ngày 16 tháng 6 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương tiếp nhận nguồn vốn 100 triệu USD của Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn II” và đưa Dự án này vào Danh mục các dự án vay vốn của WB năm tài khóa 2010. Vốn đối ứng cho Dự án (14,8 triệu USD) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tỉnh tham gia Dự án theo quy định hiện hành.

2. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Yên Bái xây dựng và phê duyệt các dự án thành phần.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Là cơ quan chủ quản của Dự án; chủ trì điều phối các hoạt động của Dự án tại các tỉnh;

- Thành lập Ban Điều phối tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp với các tỉnh trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các tỉnh tham gia dự án trong quá trình thực hiện, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay của WB.

4. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các tỉnh hoàn thiện, phê duyệt Dự án theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, và các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1096/TTg-QHQT về việc chủ trương tiếp nhận Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152