Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10725/BCT-KH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2007/NĐ-CP đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 10725/BCT-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Thị Tuyết Hoa
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10725/BCT-KH
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2007/NĐ-CP đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của DN Việt Nam.

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
(16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội)

 

Trả lời đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn số 3032/KH&ĐT-ĐKKD2, số 3458/KH&ĐT-ĐKKD2 và số 3779/KH&ĐT-ĐKKD2 về việc các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp Việt Nam đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và/hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 1 Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2009;

“Hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trong một số lĩnh vực có quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc có cam kết trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên khác với quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc các Điều ước quốc tế đó”.

2. Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Điều chỉnh bởi Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007.

3. Các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp Việt Nam đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và/hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (được quy định tại Chương IV, Chương V, Chương VI của Luật Thương mại) là trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP. Theo đó:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ để làm thủ tục đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư. Cơ quan nhà nước quản lý đầu tư lấy ý kiến Bộ Công Thương và chỉ cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa nếu được Bộ Công Thương chấp thuận bằng văn bản. Trong trường hợp này Giấy chứng nhận đầu tư có giá trị đồng thời là Giấy phép kinh doanh. Thủ tục đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật đầu tư.

4. Hình thức đầu tư và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa được quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 12 tháng 5 năm 2007.

5. Hồ sơ, thủ tục, trình tự đầu tư có liên quan và việc lập cơ sở bán lẻ được quy định và hướng dẫn tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ; Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 và số 05/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 4 năm 2008 và văn bản số 6656/BCT-KH ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Bộ Công Thương;

Bộ Công Thương thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KH (ML2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Tuyết Hoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10725/BCT-KH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2007/NĐ-CP đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.154
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238