Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1059/CN-XDCB-CT của UBND tỉnh Bắc Ninh về kế hoạch đấu thầu xây dựng đường Lý Đạo Thành, thị xã Bắc Ninh

Số hiệu: 1059/CN-XDCB-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 08/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1059/CN-XDCB-CT
V/v Kế hoạch đấu thầu xây dựng đường Lý Đạo Thành, thị xã Bắc Ninh.

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2005

 

Kính gửi:

 - Sở kế hoạch và đầu tư,
 - Công ty cổ phần Phúc Hưng.

 

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Phúc Hưng tại tờ trình số 39/PH/TT ngày 20.7.2005 và báo cáo thẩm định số 511/KH-XDCB ngày 27.7.2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu xây dựng đường Lý Đạo Thành, thị xã Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Tên gói thầu: Đường Lý Đạo Thành, thị xã Bắc Ninh.

- Giá gói thầu là 1.746.798.000đồng (Một tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm chín mươi tám ngàn đồng).

2. Danh sách các đơn vị dự thầu bao gồm:

- Công ty xây dựng Đào Viên - Bắc Ninh.

- Công ty xây dựng Trường Thọ - Bắc Ninh.

- Công ty Nhật Quang - Bắc Ninh.

3. Hình thức đấu thầu hạn chế, phương thức đấu thầu một túi hồ sơ, hình thức thực hiện hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá.

4. Thời gian đấu thầu: Tháng 9/2005.

5. Thời gian thi công: 150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng xây lắp.

6. Tư vấn xét thầu: Chủ đầu tư chủ trì với sự tham gia của chuyên gia các Sở: Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh (Do Chủ đầu tư mời) giúp việc xét thầu.

7. Kết quả đấu thầu Chủ đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Vĩnh Kiên

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1059/CN-XDCB-CT của UBND tỉnh Bắc Ninh về kế hoạch đấu thầu xây dựng đường Lý Đạo Thành, thị xã Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.075
DMCA.com Protection Status