Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1025/TTg-QHQT về việc hỗ trợ kỹ thuật đối với Dự án "Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung" do AFD tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1025/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:  1025/TTg-QHQT
V/v hỗ trợ kỹ thuật đối với Dự án "Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung" do AFD tài trợ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4928/BKH-KTĐN, ngày 12 tháng 7 năm 2007) về việc sử dụng viện trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho hợp phần kỹ thuật của dự án "Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc tiếp nhận 1 triệu Euro viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) để thực hiện hợp phần hỗ trợ kỹ thuật đối với dự án "Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung" vay vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và AFD (tổng số vốn tài trợ của AFD là 41 triệu Euro).

2. Khoản viện trợ nêu trên của AFD được cấp phát cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm triển khai các hoạt động tăng cường năng lực quản lý thực hiện Dự án, đảm bảo Dự án đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó chú trọng đến các yếu tố về chính sách an ninh, môi trường và bảo dưỡng công trình.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, triển khai hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật nêu trên theo quy định để phục vụ việc thực hiện có hiệu quả đối với dự án đầu tư "Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung".

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo với AFD quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện Dự án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Xuân Phúc,
Các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 15

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1025/TTg-QHQT về việc hỗ trợ kỹ thuật đối với Dự án "Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung" do AFD tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.983

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.218.67.1