Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 03/BXD-PTĐT về Khu đô thị mới C2, Hoàng Mai, Hà Nội xin ý kiến Bộ Xây dựng về thời điểm huy động vốn và bán nhà do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 03/BXD-PTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Võ Chí Toàn
Ngày ban hành: 26/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 03/BXD-PTĐT
V/v: KĐTM C2, Hoàng Mai, Hà Nội xin ý kiến Bộ Xây dựng về thời điểm huy động vốn và bán nhà.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Gamuda Land Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gamuda Land Việt Nam số GLVL/YS/PMDT/C2/1.01/MOC/CHK/017/10 ngày 17/3/2010 về việc Khu đô thị mới C2 (dự án đối ứng của dự án BT xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Sở) – Hoàng Mai – Hà Nội xin ý kiến Bộ Xây dựng về thời điểm huy động vốn và bán nhà. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Điều 1 Mục VIII Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006 thì:

“Việc huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trong dự án khu đô thị mới được thực hiện nhiều lần thông qua hợp đồng giữa bên bán và bên mua, lần đầu chỉ được huy động khi chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng và bắt đầu triển khai xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo giai đoạn đầu tư được xác định trong Quyết định cho phép đầu tư. Các lần huy động tiếp theo được thực hiện phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng, nhưng tổng số tiền huy động không vượt quá 70% giá trị hợp đồng”.

Căn cứ quy định nêu trên, sau khi hợp đồng BT dự án xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải Yên Sở được ký kết, trên cơ sở quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Khu đô thị mới C2 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 15/3/2010, chủ đầu tư tiến hành lập dự án Khu đô thị mới nộp hồ sơ vào Sở Xây dựng để thẩm định trình UBND thành phố Hà Nội xem xét, cho phép đầu tư để tiến hành các bước xây dựng cơ bản tiếp theo của dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thời điểm đầu tiên chủ đầu tư được phép huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trong dự án khu đô thị mới nêu trên thông qua hợp đồng giữa bên bán và bên mua là sau khi dự án đã được UBND thành phố Hà Nội cho phép đầu tư và chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng, bắt đầu triển khai xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo giai đoạn đầu tư được xác định trong Quyết định cho phép đầu tư. Việc huy động vốn chỉ được phép áp dụng khi thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và công ty chứng minh được khả năng về tài chính để đầu tư xây dựng dự án theo quy định hiện hành và thực hiện khởi công công trình. Dự án nêu trên phải tuân thủ theo các quy định có liên quan đến dự án khu đô thị mới có vốn đầu tư nước ngoài.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam nghiên cứu, thực hiện trong các giai đoạn triển khai tiếp theo của dự án./.

 

 

Nơi nhận :
 - Như trên;
 - Thứ trưởng Cao Lại Quang (để b/c)
 - Vụ PC;
 - Lưu: VP, Cục PTĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Võ Chí Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 03/BXD-PTĐT về Khu đô thị mới C2, Hoàng Mai, Hà Nội xin ý kiến Bộ Xây dựng về thời điểm huy động vốn và bán nhà do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.277
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198