Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9686/BGDĐT-CNTT về góp ý dự thảo Thông tư về hoạt động ứng dụng và phát triển phần mềm tự do mã nguồn mở của các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 9686/BGDĐT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Quách Tuấn Ngọc
Ngày ban hành: 02/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 9686/BGDĐT-CNTT
V/v góp ý dự thảo thông tư về hoạt động ứng dụng và phát triển phần mềm tự do mã nguồn mở của các cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện
- Các trường đại học, cao đẳng
- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo Thông tư quy định về tổ chức hoạt động ứng dụng và phát triển phần mềm tự do mã nguồn mở của các cơ sở giáo dục trong toàn quốc.

Để nội dung bản Dự thảo phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục góp ý kiến cho Dự thảo trên.

Các ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Công nghệ thông tin) địa chỉ 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, hoặc gửi về địa chỉ e-mail: CucCNTT@moet.edu.vn trước ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Các cơ sở giáo dục có thể tải dự thảo từ website của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn, mục Góp ý dự thảo, sau đó góp ý trực tiếp vào bản dự thảo trong chế độ theo dõi và đánh dấu thay đổi (tracking change) để gửi qua e-mail.

Trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để báo cáo);
TT Phạm Vũ Luận (để b/c);
Lưu VT, Cục CNTT

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Quách Tuấn Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9686/BGDĐT-CNTT về góp ý dự thảo Thông tư về hoạt động ứng dụng và phát triển phần mềm tự do mã nguồn mở của các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


994
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162