Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 71/BTTTT-CATTT năm 2017 về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng sau một số cuộc tấn công mạng gần đây do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 71/BTTTT-CATTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 10/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/BTTTT-CATTT
V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng sau một số cuộc tấn công mạng gần đây

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận nhiều cuộc tấn công mạng với quy mô, tính chất khác nhau nhằm vào các hệ thống thông tin của Việt Nam, đặc biệt là trang web của các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Qua công tác phối hợp xử lý các cuộc tấn công mạng nói trên, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy: Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng các trang web liên tục bị tấn công là thực trạng buông lỏng quản lý và nhận thức chưa đúng mức về tầm quan trọng của an toàn thông tin, thể hiện qua một số điểm cụ thể như sau:

- Trang web sử dụng công nghệ, phần mềm phiên bản cũ, không được thiết lập cấu hình phù hợp, không được cập nhật lên phiên bản mới nhất nên tồn tại nhiều lỗ hổng về an toàn thông tin;

- Trang web sử dụng các thành phần mở rộng (plug-in) có lỗ hổng về an toàn thông tin. Các lỗ hổng này đã được công bố, đã được cơ quan chức năng cảnh báo, nhưng vẫn không cập nhật các bản vá nên dễ bị đối tượng tấn công khai thác, lợi dụng.

- Trang web của cơ quan, tổ chức nhà nước được lưu trữ trên một hạ tầng máy chủ dùng chung với các trang web của các tổ chức, doanh nghiệp khác nhưng lại thiếu chính sách về an toàn thông tin phù hợp, dẫn đến đối tượng tấn công có thể lợi dụng lỗ hổng, điểm yếu của các trang web được lưu trữ trên cùng máy chủ để thực hiện tấn công leo thang.

Vì vậy, để tăng cường bảo đảm an toàn thông tin nói chung, phòng, chống tấn công mạng vào trang web của các cơ quan, tổ chức nhà nước nói riêng, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

1. Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chỉ đạo đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, kiểm tra, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, đặc biệt là thực hiện các hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như cơ quan chức năng liên quan về bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, phòng, chống, gỡ bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp (APT).

Đặc biệt ưu tiên tiến hành rà soát, cập nhật về mặt phiên bản phần mềm, cập nhật các bản vá về an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin đã được đầu tư xây dựng từ trước đó và hiện đang vận hành khai thác, sử dụng.

2. Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp chủ động rà soát, tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan; giao nhiệm vụ và quán triệt túc trực cho các đầu mối liên lạc để thực hiện phối hợp kịp thời khi xảy ra sự cố mất an toàn thông tin.

3. Chỉ đạo đơn vị liên quan tiến hành phân loại thông tin và hệ thống thông tin, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định tại Luật an toàn thông tin mạng và Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin để có biện pháp bảo vệ tương ứng.

Chi tiết xin liên hệ: Ông Lê Bá Quốc Thịnh, Thư điện tử: lbqthinh@mic.gov.vn, Điện thoại: 0914488849.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo và đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện để đảm bảo an toàn thông tin chung tại Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg CP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP thuộc TW;
- VNCERT;
- Lưu: VT, CATTT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 71/BTTTT-CATTT năm 2017 về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng sau một số cuộc tấn công mạng gần đây do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


357
DMCA.com Protection Status