Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 58/CNTT-VP về xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015 do Cục Công nghệ thông tin ban hành

Số hiệu: 58/CNTT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Công nghệ thông tin Người ký: Nguyễn Tiến Dũng
Ngày ban hành: 26/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 58/CNTT-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Cục Công nghệ thông tin đang tiến hành xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan giai đoạn 2011-2015.

Để dự thảo Kế hoạch được đầy đủ, phù hợp, bám sát tình hình phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ cũng như các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, Cục Công nghệ thông tin đề nghị Quý đơn vị cung cấp số liệu theo Mẫu Phiếu thu thập số liệu về hiện trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị.

(Mẫu Phiếu thu thập số liệu về hiện trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị được đăng tải tại Trang Thông tin điều hành - Mục Văn bản của các đơn vị cần lấy ý kiến).

Phiếu thu thập số liệu đề nghị gửi về Cục Công nghệ thông tin chậm nhất là ngày 15 tháng 4 năm 2010 để Cục Công nghệ thông tin tổng hợp, xây dựng Kế hoạch theo đúng tiến độ, báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định trước khi ban hành. Nếu sau thời hạn trên, đơn vị không gửi lại Phiếu thu thập số liệu, Cục Công nghệ thông tin không chịu trách nhiệm về Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của đơn vị.

Xin cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 58/CNTT-VP về xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015 do Cục Công nghệ thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.174
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155