Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 57/CNTT-VP về xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015 do Cục Công nghệ thông tin ban hành

Số hiệu: 57/CNTT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Công nghệ thông tin Người ký: Nguyễn Tiến Dũng
Ngày ban hành: 26/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 57/CNTT-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Giám đốc các Sở Tư pháp

Cục Công nghệ thông tin đang tiến hành xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan giai đoạn 2011-2015.

Để việc phát triển công nghệ thông tin trong toàn ngành được thống nhất và đồng bộ, Cục Công nghệ thông tin đề nghị các Sở Tư pháp:

+ Đề xuất xây dựng và triển khai các phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung đối với các Sở Tư pháp;

+ Thông tin về các phần mềm, cơ sở dữ liệu có thể dùng chung hiện có tại Sở bao gồm: đơn vị xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu, tình hình và hiệu quả sử dụng… (ví dụ: phần mềm về trợ giúp pháp lý, quản lý quốc tịch, hộ tịch, lý lịch tư pháp…)

+ Đề xuất giải pháp, hỗ trợ, hướng dẫn của Bộ trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở và gửi về Cục Công nghệ thông tin chậm nhất là ngày 15 tháng 4 năm 2010 để Cục Công nghệ thông tin tổng hợp, xây dựng Kế hoạch và báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định trước khi ban hành.

Xin cảm ơn sự phối hợp của Quý Sở!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 57/CNTT-VP về xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015 do Cục Công nghệ thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.228
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253