Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5455/VPCP-KTN năm 2013 điều chỉnh quy hoạch chi tiết ô đất CQ1 để đầu tư xây dựng dự án Đài Phát sóng phát thanh Mễ Trì, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5455/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 04/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5455/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết ô đất CQ1 để ĐTXD các dự án Đài Phát sóng phát thanh Mễ Trì, thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,
- Đài Tiếng nói Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Đài Tiếng nói Việt Nam (văn bản số 258/TTr-TNVN ngày 04 tháng 02 năm 2013) về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết ô đất CQ1 để đầu tư xây dựng các dự án Đài Phát sóng phát thanh Mễ Trì, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì cùng Đài Tiếng nói Việt Nam rà soát cụ thể; hướng dẫn Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: số 67/TB-VPCP ngày 10 tháng 4 năm 2007, số 550/TTg-KTN ngày 09 tháng 4 năm 2011 và số 1539/TTg-KTN ngày 05 tháng 9 năm 2011. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

(Xin gửi kèm theo công văn số 258/TTr-TNVN ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Đài Tiếng nói Việt Nam).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KGVX, KTTH;
- Lưu VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5455/VPCP-KTN năm 2013 điều chỉnh quy hoạch chi tiết ô đất CQ1 để đầu tư xây dựng dự án Đài Phát sóng phát thanh Mễ Trì, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.164

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242